vragen?

KantoorVanBeek is u graag van dienst.
Neem contact op om een afspraak te maken.

Service abonnement

Voordeliger een verzekering en hypotheek afsluiten.

KantoorVanBeek werkt zonder provisie.

Abonnement

Voorheen werden de advieskosten, bemiddelingskosten en kosten voor nazorg door assurantietussenpersonen betaald middels provisie dat was opgenomen in de premies van financiële producten.

Sinds 1 januari 2013 is het door de overheid verboden om de kosten van genoemde werkzaamheden te verrekenen middels provisie. De overheid heeft nu bepaald dat de beloning apart aan u in rekening moet worden gebracht.

Dit geldt overigens vooralsnog uitsluitend voor ‘’complexe’’ producten, zoals een hypotheek, levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor ‘’ niet complexe producenten’’ is dat verbod nog niet van toepassing.

Voordelig

KantoorVanBeek biedt u de mogelijkheid om te kiezen voor een serviceabonnement. Concreet betekent dit dat u alle verzekeringen en hypotheken zonder provisie krijgt. Op verzekeringen kan dit voordeel wel oplopen tot 27.5% van de premie.

Daarnaast kunt u het abonnement uitbreiden met een fiscale module waardoor ook uw belastingzaken zoals uw aangifte inkomstenbelasting, toeslagen en bijvoorbeeld uw voorlopige teruggave worden verzocht.

Kantoor Van Beek helpt u graag verder.

U kunt mij bereiken op 06-22381729 of marcel.vanbeek@kantoorvanbeek.nl.